Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irodalmi mûveink

IRODALMI MÛVEINK
 
EMLÉKLAPOK Vasas és Hosszúhetény szénbányászatának történetébõl
Szerkesztõ:Biró József
Felelõs szerkesztõ:Romváry Ferenc
Kiadta a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány. 2010. Felelõs kiadó: Sallay Árpád.
Támogatták: Wildhorse Energy Hungary Kft., Hosszúhetény önkormányzata, dr. Hoppál Péter, dr. Páva Zsolt, Huba Csaba.
Nyomás: A Bocz Nyomdában, 300 példányban. Pécs. 224. oldal.
Kereskedelmi forgalomban nem kapható.
 
BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ Pécs és környéke
Szerkesztették: Biró József, Sallay Árpád, Szirtes Béla
2010. Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, 251 old.
(részletesen lásd honlapunk külön könyvtárfejezetében)
 
 
BÁNYÁSZAT ÉS ÉPÍTÉSZET Pécsett a 19-20. században
Szerzõ: Pilkhoffer Mónika a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány közremûködésével
2008. a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány és a Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 245 old.
 
 
ÚJABB EMLÉKLAPOK a pécsi bányászat történetébõl
Különnyomat a Pécsi Szemle 2004-2008. évi számaiból, 2008. 236 old.
Fõszerkesztõ: Romváry Ferenc
 
 
EMLÉKKÉPEK a Pécsi szénbányászat történetébõl
Szerkesztették: Mendly Lajos, Romváry Ferenc, Szirtes Béla
2005. Pécs/Sopianae Örökség Kht., Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány, 80 old.
 
 
EMLÉKLAPOK a pécsi bányászat történetébõl
Különnyomat a Pécsi Szemle 1998-2003. évi számaiból, 2003. 328 old.
Fõszerkesztõ: Romváry Ferenc
 
 
IPAROSOK ÉS BÁNYÁSZOK A MECSEKALJÁN
Szerkesztették: Szirtes Gábor és Vargha Dezsõ
2002. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 374 old.
 
 
Búcsúzik a mecseki szénbányászat
Szerkesztette: Szirtes Béla
2001. Pécsi Erõmû Rt., 336 old.
 
 
Mecseki bányász zsargonszótár
Szerkesztette: Szirtes Béla
2000. Pécsi Erõmû Rt., 51 old.
 
 
NEM SZÓL MÁR A KLOPACSKA vasasi bányászemlékek
Szerkesztették: Göndöcsné Bátai Rozi, Szirtes Béla, Szirtes Gábor
2000. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 162 old.
 
 
SZÉN Lugosi Lugo László fényképei
A bevezetõt, a kommentárokat és a képaláírásokat írta Szirtes Béla
1995. Kép-Árnyék, 85 old.
 
 
A mecseki kõszénbányászat
Szerkesztette: Szirtes Béla
1993. Kútforrás Kft., 690 old.
 
 
Fenti kiadványok, amelyeket Alapítványunk támogatói részben díjmentesen kapták (kapják), már csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Egyesek korlátozottan beszerezhetõk a www.sinesymposium.hu webáruház útján.

Bányászattörténeti tanulmányaink rövid összefoglalói (inkl. a 2008 után megjelenteket is) a Pécsi Szemle lapszámaiban találhatók (www.lib.pte.hu/elektkonyvtar/repertoriumok/pecsiszemle), szakmai írásaink pedig a Bányászati Lapok online cikkei között - 2002 óta - teljes terjedelemben olvashatók
(www.ombkenet.hu/bkl/banyaszat.htm).

A könyvek borítólapjai megtekinthetõk a honlapunk jobb oldali banneroszlopán

 
 
 
 
 
 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek