Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVATOK :: Alapítvány :: 197 SZABOLCSI H?SI HALOTT BÁNYÁSZTÁRSUNK EL?TTI TISZTELGÉS

197 SZABOLCSI H?SI HALOTT BÁNYÁSZTÁRSUNK EL?TTI TISZTELGÉS
A PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY NYILATKOZATA
Évtizedek óta hagyomány a Pécs-környéki bányatelepeken (Pécsbányán, Somogyon, Vasason), hogy ünnepeinken koszorúzással is tisztelgünk a bányáinkban h?si halált halt el?deink emléke, a nevüket megörökít? emléktáblák el?tt. Ez alól sajnálatos módon Szabolcs a mai napig kivétel. Szabolcson 2008-ig nem is volt olyan emléktábla, amely bányász h?si halottaink nevét megörökítette.
Ez a hiány feltehet?en a Szabolcson álló két monumentális, központi bányász emlékm? meglétével és az egyik köré tradicionálisan szervezett központi ünnepségek miatt nem t?nt fel sokáig.
A H?sök terén 1938 óta álló BÁNYÁSZ ÉS HÁBORÚS H?SÖK EMLÉKM?VE minden Pécs-környéki bányász áldozaté. Felirata: „A bányam?vek h?seinek emlékére, akik a haza becsületéért és hivatásbeli kötelességük teljesítése közben életüket áldozták…”
A Csertet?n álló emlékm? az 1937-es csend?rsort?z bányász áldozatai emlékét örökíti meg, és így az emlékm? és az ottani tradicionális ünnepség, koszorúzás a medence minden emlékez?jének szinte kultikus emlékhelyévé vált. (Sajnos az utóbbi id?ben ennek ápolása egyre inkább csak a szabolcsi hagyományápolóknak köszönhet?!)
A bányamunka szabolcsi h?si halottai emléktáblájának hiányát a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 2008-ban megszüntette, amikor felállította a H?sök terén A SZABOLCSI SZÉNBÁNYÁKBAN ÉLETÜKET VESZTETTEK EMLÉKTÁBLÁJÁT.
Hiányt ébreszt azonban sokunkban, hogy - az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület (ÖME) által nagyon dicséretes módon ápolt - (mecsek)szabolcsi bányásznapi ünnepségsorozatba sajnálatos módon nem került beillesztésre a bányákban életüket vesztettek nevei el?tt való valamilyen formájú tisztelgés.
Összegezve véleményünket:
A H?sök szobra el?tti koszorúzás, tisztelgés a pécsi „bányam?vek” minden h?sének szól, legyen az bányabeli vagy háborús, pécsbányai, szabolcsi, somogyi, vasasi, hosszúhetényi, stb. életét áldozó bányász. Mivel azonban az évek során kialakult (dicséretes) gyakorlat szerint külön koszorúzunk más helyeken és más áldozatok névtáblái el?tt is, nem csak indokolt, de kötelez? lenne ünnepeink alkalmával fejet hajtanunk a szabolcsi bányákban életüket áldózó 197 bányásztársunk neve el?tt is.
Pécs, 2014. szeptember
Jó szerencsét!

Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány


U.i.: Az ÖME elnökét?l szóbeli ígéretet kaptunk a kérdés megoldására.


2014-10-01
17:53:20

 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek