Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVATOK :: Alapítvány :: EMLÉKTERASZ A KÜLFEJTÉSBEN, PÉCSBÁNYÁN (A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány javaslata)

EMLÉKTERASZ A KÜLFEJTÉSBEN, PÉCSBÁNYÁN (A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány javaslata)
1996-ban – 18 éve – a hagyományos Borbála-napi szakestélyünkön javaslat hangzott el – a megsz?n? pécsbányai külfejtés helyén, annak rekultivációja során – egy bányászati emlékpark létrehozására. Err?l 1998-ban (nagyon részletes, szakszer?) megvalósíthatósági tanulmány készült,
A közel két évtized alatt (a külfejtés rekultiválását kivéve) közismerten sok minden történt. Ma már szinte bizonyos, hogy a tervezett bányászati emlékpark a rekultiváció során nem valósul meg. Kötelességünk és lehet?ségünk viszont, hogy a rekultiváció keretében az emlékpark szellemiségét és mondandóját kifejez? létesítménnyel eleget tegyünk saját, el?deink, környezetünk, utódaink (és alapításunk!) elvárásának. Ez a létesítmény – javaslatunk szerint − egy a külfejtés peremén létesítend? kilátóhely, egy EMLÉKTERASZ.
A terasz funkciója:
Idegenforgalmi igénnyel
• illusztrálni a külszíni bányászatot megel?z?en a külfejtési gödör területén hajdan folytatatott bányászati tevékenységet: aknák, bányaüzemi létesítmények helyének, képének korszer? eszközökkel és maradandó módon való bemutatása,
• bemutatni a pécsi külszíni szénbányászatot, ezen belül kiemelten a Karolina külfejtés és a Külfejtési üzem m?ködését,
• szemléltetni a külfejtés rekultivációját és a terület újrahasznosításának módját.
Megvalósítás:
• A terasz megvalósítása a külfejtési rekultiváció keretei között, annak költségére történjék.
• A terasz megépítése és felszerelése, kialakítása a rekultiváció végs? fázisában lehetséges.
• A tervezési munkát 2015-ben célszer? elkezdeni bányász, építész, látványtervez?, PR és más szakért? tervez?k közrem?ködésével. A tervezés során a bányász szakmailag helyes tartalom mellett a korszer? eszközök használatára, a rongálás-biztos, id?t-álló megoldásokra és az esztétikus megjelenésre hangsúlyt kell helyezni.

A terasz kialakítása:
• Az építmény vasbetonból, a szükségnek megfelel?, kell? alapterülettel épüljön. Esetleges (részben vagy egészben) féltet?vel való lefedésr?l a tervezés során kell dönteni.
• A teraszon a cél elérését szolgáló, az igényeket kielégít? installáció kiválasztása, megtervezése a tervezési folyamat része legyen.
• A terasz a szemben lév? Mecsek-oldal kilátópontjairól hívogató, szép látványt nyújtson.
Elhelyezés:
• Az emlékteraszt olyan helyen kell felépíteni, ahonnan a rekultiválásra kerül? egész külfejtési gödör belátható.
• A terasz a rekultivált gödör peremén ott épüljön meg, ahol közúton gépjárm?vel megközelíthet?.
• El?tte gépkocsi-parkolót kell létesíteni.
Egyebek:
• A város felöl érkez?k részére (mondjuk Rigóder-tet?t?l) közúti turisztikai jelz?táblákat elhelyezni az emlékterasz és a többi pécsbányai bányászati emlékjel (Széchenyi aknai emlékfal, Gesztenyés utcai emléktáblák, bányász szobor, toronyzene, bányász h?si halottak emlékm?ve, Ezeréves gesztenyefa, Bányaiskola emléktábla, Károly aknai aknatoronyház, bányakórház, stb.) irányát mutatva.

Pécs, 2014-11-07
A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány nevében
Szirtes Béla

Javaslatunkat illetékeseknek eljuttattuk, és az kedvez? fogadtatásra talált. Ezennel az érdekl?d?ket, érintetteket tájékoztatva várjuk észrevételeiket, javaslataikat. Nem vagyunk elkésve!2015-02-05
14:31:30

 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek