Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVATOK :: Alapítvány :: JAVASLAT! FÜGG?LEGES AKNÁK TÁBLÁJA AZ ÁGOSTON TÉRI BÁNYÁSZ EMLÉKM? DECENNIUMÁN

JAVASLAT! FÜGG?LEGES AKNÁK TÁBLÁJA AZ ÁGOSTON TÉRI BÁNYÁSZ EMLÉKM? DECENNIUMÁN
A bányászatot a nagyközönség els?sorban aknáiról ismeri. Ezekhez kötjük ismereteinket a bányászatról. Nem beszélhetünk tehát bányászatról anélkül, hogy ne ismernénk aknáinknak legalább a nevét, a helyét. Ezért az aknák adatainak megörökítése a szélesebb városi közvélemény számára is indokolt és illend?.
Mutassuk be tehát az Ágoston téren − az emlékm?höz kapcsolódva, valamint igazodva a tér meglév? adottságaihoz és kialakításához − korszer?en, esztétikusan a szén (és urán?) medence függ?leges aknáit úgy, hogy ezzel ne csak a tér mondanivalóját fokozzuk, hanem esztétikai vonzerejét is növeljük.
Javaslatunkat az alábbiakban részletesebben ismertetjük:
A Mecseki Szén- és Uránbányászati Emlékm?vet 2006. szeptember 1.-én − hatalmas ünnepl? közönség jelenlétében − avattuk fel. Az avatóbeszédben hallottuk: „Célunk, hogy Pécs és a megye elmúlt negyed évezredes fejl?désében jelent?s szerepet játszó bányászat emléke a városban méltóképpen fennmaradjon…”
Az elmúlt közel egy évtized igazolta az emlékm? megvalósítását és a helyszínválasztást. A bányászati hagyomány?rzés terén is átrendez?d? évtizedünkben a kialakított városi bányászati központi emlékhely betöltötte és betölti funkcióját:
Az emlékm? ?rzi eredeti szépségét. A kulturális f?városi program keretében a tér elnyerte emlékm?-központú, méltó városképi formáját. A tér keleti szomszédságában ma már látogatható a középkori Ágoston rendi kolostor romkertje.
A megújult tér bányászati rendezvényeknek ad(ott) helyet: bányászzenekari térzenei koncertek, világ és országos találkozók rendezvénye, emlékjele, stb.. A legjelent?sebb, hogy Pécs város napja alkalmából a város vezet?i és a bányásztársadalom képvisel?i minden év szeptemberében kis ünnepség keretében koszorúzással tisztelegnek a városi társadalom nevében a Pécs és Baranya virágzását el?segít? hajdan zászlóviv? iparág el?tt.
Az elmúlt évtized tanulsága az is, hogy a bányász hagyomány?rzésben folyamatos súlypont eltolódás következik be. Egyes események iránt az érdekl?dés csökken, ugyanakkor újabb helyszínek és megnyilvánulások keletkeznek, vagy kapnak nagyobb szerepet. Az Ágoston tér nemcsak meg?rizte helyét, hanem az emlékm? igazolta létesítésének szén- ás uránbányász városközponti koncepcióját. A decenniumi megemlékezés értelme és feladata e tanulságok levonása és az Ágoston téri emlékhely szerepének er?sítése!
Ennek jegyében emlékezzünk alapvetésünkre:
A Szén- és Uránbányászati Emlékm? a bányák helyszínén elhelyezett emlékkövekkel, az emléktáblákkal és a toronyzenékkel együtt képezi az emlékezés Alapítványunk által kialakított rendszerét! Az emlékkövek és emléktáblák helyszíneket jelölnek és tényadatokat közölnek, a toronyzene pedig emlékeztet, és a szívhez szól. Az elmúlt évtizedben befejeztük a toronyzene-programunkat, és …. újabb emlékkövet-táblát helyeztünk el. Elérkezettnek látjuk az id?t arra, hogy e rendszer egységét és egészét az Ágoston téren er?sítsük meg.
A bányászatot a nagyközönség els?sorban aknáiról ismeri. Ezekhez kötjük ismereteinket a bányászatról. Nem beszélhetünk tehát bányászatról anélkül, hogy ne ismernénk aknáinknak legalább a nevét, a helyét. Ezért az aknák adatainak megörökítése a szélesebb városi közvélemény számára is indokolt és illend?.
Mutassuk be tehát az Ágoston téren − az emlékm?höz kapcsolódva, valamint igazodva a tér meglév? adottságaihoz és kialakításához − korszer?en, esztétikusan a szén (és urán?) medence függ?leges aknáit úgy, hogy ezzel ne csak a tér mondanivalóját fokozzuk, hanem esztétikai vonzerejét is növeljük.
A kialakítást 2016. szeptember 1.-re, az emlékm?avatás tíz éves évfordulójára célszer? tervezni.
A pécsi szén és az uránbányászat vonatkozó adatait összegy?jtöttük, rendelkezésre állnak. Feladatok (az anyagi forrás biztosításán kívül):
A meglév? adatok grafikus megjelenítése
A téren való elhelyezés lehet?ségének elvi tisztázása
A m?vészi táblaterv elkészítése, költségbecslés
Tulajdonosi hozzájárulás megszerzése
Engedélyezési terv elkészítése
Építési engedélyezési eljárás
Kivitelez? kiválasztása, szerz?déskötés
A felsoroltakat 2015. 12.31.-ig szükséges elvégezni.
Pécs, 2014-11-17

Szirtes Béla
2015-02-15
10:25:42

 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek