Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVATOK :: Alapítvány :: MENDLY LAJOS (*Pécs, 1930. okt. 27- ₫Pécs, 2015. szept. 3.) tanár, okl. földmér? mérnök, bányagazdasági mérnök

MENDLY LAJOS (*Pécs, 1930. okt. 27- ₫Pécs, 2015. szept. 3.) tanár, okl. földmér? mérnök, bányagazdasági mérnök
2015. szeptember 3.-án gyors lefolyású kór vetett véget Mendly Lajos tevékeny és eredményes életpályának. Pécsett a Nagy Lajos gimnáziumban érettségizett (1950), a Pécsi Pedagógiai F?iskolán nyert mate¬matika-kémia szakos általános iskolai ta¬nári oklevelet (1953), Sopronban földmér? mérnöki (1959), majd Miskolcon bányaipari gazda¬sági mérnök diplomát szerzett (1968).
Bár els?dleges szakmája nem volt bányász, élt-halt a bányászatért. Nyugdíjasként is szüntelenül tevékenykedett. A mecseki k?szénbányászat történetét kutatva többször publikált a BKL Bányászatban, a Bányászattörténeti Közleményekben, a Pécsi Szem¬lében. A Mecsek Egyesület évkönyveiben – kutatásai alapján - megírta a mecseki szénbányászat történetét. Összegy?jtötte a mecseki bányászat teljes bibliográfiáját, amelyet a Tudásközpontban helyezett el. Eredményesen dolgozott a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány keretei között. Aktívan részt vett a hiánypótlást jelent? „Bányász Útikalauz Pécs és környéke” c. könyv megírásában. Munkái részét képezték az alapítvány által megjelentetett Emlékképek sorozat írásainak. Az "Emlékképek a pécsi szén¬bányászat történetéb?l" cím? kötet (közel 200 kép) szerkeszt? szerz?je.
2015. szeptember 3.-án gyors lefolyású kór vetett véget Mendly Lajos tevékeny és eredményes életpályának.
Egy évtizednél hosszabb ideig szervezte a M?szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége pécsi szenior csoportjának munkáját. Minden évben gazdag programot dolgozott ki és valósított meg a népes csoport tagjainak ismeretterjesztésére és szórakoztatására.
Dr. Biró József
2015-09-10
17:37:39

 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek