Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVATOK :: Alapítvány :: Évzáró kuratóriumi ülés 2015. december 16-án a Pécsi Bányásztörténeti Alapítványnál

Évzáró kuratóriumi ülés 2015. december 16-án a Pécsi Bányásztörténeti Alapítványnál
Az Alapítványmunkáit Sallay Árpád kuratóriumi elnök foglalta össze. Részletesen elemezte az elvégzett munkákat. A Kuratórium a beszámolót elfogadta.
A 2016. évi el?tervet költségadatokkal megvitatták és a még fennálló bizonytalanságok mellett egyhangúlag támogatták.
A 2015. évi munkákkal kapcsolatban a következ? tényez?k kerültek szóba:

A 2015. éves Bányásznapra az Alapítvány javaslatára elkészítették az uránbányák bányatelkeinek térképét tartalmazó emléktáblát. Az avató ünnepségen az ünnepi beszédet Sallay Árpád az Alapítvány kuratóriumának elnöke mondta.

A kit?zött f? cél a fentiek mellett 2015-ben az „Aknák emléktáblái” c. projekt el?készítése volt. Az Alapítvány ezt a célt teljes mértékben végrehajtotta. Ezen kívül az általános célok érdekében m?ködtette az Alapítványt.

A honlapot fenntartotta és rendszeresen kiegészítette a történt eseményekkel és közzétételre igényt tartó információkkal. Az év folyamán a facebookon figyelemfelkelt? jelleggel egy hasonló nev? oldalt m?ködtetett. Ezen is rendszeresen felhívta a követ?k figyelmét az egyesület által végzett bányásztörténeti kutatásokra, bemutatta az eredményeket, megosztotta az új ismereteket, megemlékezett elhunyt munkatársunkról és eltávozott bányász vezet?kr?l.
Kapcsolatot tartott az Alapítványt támogató utódszervezetekkel, a hagyomány?rzés vonatkozásában a területi bányász nyugdíjas szakszervezetekkel. Meg?rizte kapcsolatait a bányaterületeken m?köd? hagyomány?rz? szervezetekkel. Vasas és vonzáskörzetében a m?köd? helyi lapban rendszeres írásokkal szerepeltünk, ezeken keresztül feltártuk a két világháború közötti gazdag bányatelepi kulturális élet egyes vonatkozásait, valamint kapcsolatát Thommen akna és a DGT vezetésével.

A m?ködtetésre felhasznált költségeknél az évközi ellen?rzések tapasztalatai és a szóban forgó jelentés alapján felesleges kiadást nem észleltek. A m?ködést a takarékosság szem el?tt tartásával végezték.
2015-12-20
20:38:25

 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek