Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVATOK :: Események

"Bányászakták a Rákosi-korszakból" című kiállítás
Borbála hét Komlón Pécsi Borbála nap ünnepségei
Bányamanó vetélked? a Budai Városkapu Iskolában. Bányász emlékhely avatása a Keleti Mecsekben
Vasasiak harca a Thommen légakna modelljének visszaszerzéséért A 2015. évi komlói Bányásznap
Pécsi bányásznapi megemlékezések 2015 Vasasi Bányásznap 2015. szeptember
H?sök terei bányásznapi ünnepség 2015. évi városnapi koszorúzás az Ágoston téren
Bányász f?z?verseny Vasason A VII. Komlói Bányásztalálkozó
Az idén május 30-án, szombaton, hetedik alkalommal rendezték meg a Komló és környéke bányaipari dolgozóinak immár hagyományosnak mondható találkozóját. Az ünnepélyes találkozót a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Komlói Nyugdíjas Szervezete szervezte és a f? támogató szerepét a Komló Város Önkormányzata vállalta. Az els? program helyszínét a Kossuth Bánya Altárójának záró falánál található emlékhely adta. A vendégek az egykori bánya-pályaudvar e szegletében található füves térségen helyezkedtek el. Az emlékez? beszédet Nagy Emil nyugdíjas bányamérnök mondta. A Magyar Himnuszt és a Bányászhimnuszt Szederkényi Ádám Bányász Hagyomány?rz? Fúvószenekara intonálta. Az ünnepség alatt a Pécs Budai Városkapu Általános iskola diákjai bányamanói az emlékhelyen dísz?rségét álltak. A bányamanók és a szakszervezet közötti kölcsönös baráti, támogatói viszony szép példáját képviselték ezen az ünnepségen is. 15 órára a résztvev?k átsétáltak a közeli Városháza térre a kultúrm?sor színpadához, ahol Polics József, a város polgármestere köszöntötte az összegy?lteket, majd Vass Dénes okl. bányamérnök mondott ünnepi beszédet. Böjte Fehér Szabolcs pedig a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete szövetségi kapcsolatok tanácsosa, a szervezet nevében méltatta a rendezvény jelent?ségét, köszöntötte a találkozót. A kultúrm?sorban közrem?ködött a Hosszúhetényi Dalkör, a Komlói Hagyomány?rz? Bányász Fúvószenekar, a Magyarszéki Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Pécsszabolcsi Fúvószenekar és az Ezermester Zenekar. A kultúrprogram végével a találkozó résztvev?i a Hotel Békesziget Kerthelyiség asztalai mellett, baráti, munkatársi beszélgetések közt emlékeztek a múlt eseményeire miközben Ambach Attila zenéjét is élvezhették. Az esti gyertyagyújtásra a Hotel Békesziget el?tt a márkacsillénél gy?ltek össze a találkozó résztvev?i, ahol a mécsesek pislákoló fényei közepette K?szegi Ern? a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete, Komlói Nyugdíjas Szakszervezetének elnöke (aki az OMBKE e napon tartott küldöttgy?lésén, Egerben, távollétében, kiemelked? egyesületi munkájáért Oklevél elismerésben részesült) zárszavában megköszönte a jelenlév?k megjelenését és cselekv? részvételét. A hagyomány további folytatását ígérte.
Lélekmadár és Bányászhimnusz Emlékm? avatása Vasason
A magyar állam és a civilek támogatásával megvalósult – több szimbolikus elemet magába foglaló leny?göz? emlékm?vet dr. Bachman Zoltán Kossuth-díjas építész, a nemzet m?vésze és diákjai tervezték. Magába foglal egy jelképes bányabeli kijáratot, amelyb?l egy repül? madár szabadulna ki. A kijárat egyik oldalán az említett bányaszerencsétlenségben elhunyt bányászok nevei, másik oldalán a Bányászhimnusz szövege olvashatók. Az avatási ünnepségen a két nemzet himnuszainak elhangzása után Ruzsicsics Ferenc a Szt. Borbála Egyesület elnöke köszöntötte a résztvev?ket. Megemlékez? beszédet mondott Páva Zsolt a Pécs M.J. Város polgármestere és dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár, az emlékm?nek helyet adó Szt. Borbála Emlékpark f?védnöke. Mindkét szónok utalt arra, hogy az emlékm? egyben megjeleníti a lengyel és magyar nép évszázados barátságát, összefogását a bajban. Ehhez a Vasason elhunyt bányászok áldozata is köt?anyagul szolgáltak. Utaltak a mecseki bányászat jöv?jére vonatkozó biztató el?jelekre, amiket a komlói vájárképzés újrakezdése és a vasasi külfejtés beindítása jelentenek. Az államtitkár a mecseki bányászok összetartó erejét és a szakmakultúra megtartására, a bányász hagyományok ápolására vonatkozó er?feszítéseit emelte ki. A polgármester nagyra értékelte, hogy annak idején a lengyel bányászok zökken?mentesen illeszkedtek be a város és a terület életébe.
A Tüke-díj átadása és a díjazott életm?ve
Az OMBKE Mecseki Szervezetének Szakestélye Komlón Pécs Város Szent Borbála ünnepségei
Vasasi Szent Borbála napi ünnepség A BKL BÁNYÁSZAT 2014. ÉVI NÍVÓDÍJÁNAK ÁTADÁSA
Bányásztörténeti vetélked? 8 csapattal FELAVATTUK AZ URÁNBÁNYÁSZAT AKNÁINAK EMLÉKTÁBLÁJÁT
 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek