Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROVATOK :: Információk

2016. évi adó 1% felajánlásának kérése a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány javára
2015. évi adó 1% felajánlásának kérése a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány javára
Megemlékezés Vasason a munkabalesetek áldozatairól
A DGT legutolsó idejéb?l egy alkalmazottakat nyilvántartó könyv egyes lapjai A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1933 (A vasasi kulturális élet fejl?dése 12. rész)
A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1932 (A vasasi kulturális élet fejl?dése 11. rész) Bányászdalok az internetenen
A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1931 (A vasasi kulturális élet fejl?dése 10. rész)
Az Egyesület 1931. évi els? választmányi ülését már január 7-én megtartotta. Megemlítették, hogy L?hr Károly elnök gyermekei elhunyta miatt mély gyászban volt, ezért az összejövetel levezetésében Gaál János alelnök helyettesítette. Az alelnök arról tájékoztatta a választmányt, hogy a szilveszteri mulatság szép jövedelmet (181 P.) hozott. Szóba került, hogy a cserkészcsapatnak az Egyesületen belüli tevékenysége megkívánta, hogy betekintsenek a csapat jövedelmi helyzetébe és kiadásaiba. A kés?bbiekben téma volt, hogy a szervezet a korábbi balszerencsés sportcip?k vásárlása ügyében perbe került, amelyet elveszített. A megítélt költségek elég tetemesek voltak, de a választmány úgy döntött, hogy nem keresik a felel?st, mert a focisták kiválása váratlanul következett be. Az Egyesület akkori vezetése teljes jóhiszem?séggel járt el. Err?l egy rendkívüli választmányi ülésen, szótöbbséggel így határoztak. Felhatalmazták Keblics István jegyz?t, hogy bírósági határozatra részletfizetési engedményt kérjen. Végül az ügy kisebb veszteséggel zárult, mert a lábbeliket sikerült értékesíteni. A január 25.¬¬-i választmányi ülésen Keblics István, mint levente f?oktató arra kérte a választmányt, hogy a termet színházi el?adás céljára engedjék át. A javaslatot választmány nagy egyetértéssel elfogadta. A tisztségvisel?k megválasztására a rendes közgy?lést 1931. február 12.-re t?zték ki. Az ülést L?hr Károly elnök vezette le. Az els? napirendként meghallgatták ?t, mint cserkészparancsnokot a csapat éves tevékenységér?l. A „szépen megfogalmazott” beszámolót az elnökség megköszönte és felkérte a parancsnokot a csapat további vezetésére.
A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1930 (A vasasi kulturális élet fejl?dése 9. rész)
A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1929 (A vasasi kulturális élet fejl?dése 8. rész) A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1928 (A vasasi kulturális élet fejl?dése 7. rész)
A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1927 (A vasasi kulturális élet fejl?dése 6. rész) A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1926 (A vasasi kulturális élet fejl?dése 5. rész)
Raýman János: BÁNYÁSZATRÓL AZ ÉRMEK NYELVÉN A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1925-ben (A vasasi kulturális élet fejl?dése 4. rész)
A Dalkoszorú és a Turul Egyesület (A vasasi kulturális élet fejl?dése 3. rész) DGT rendelet a fejtések biztosítására
BIZTOSÍTÁSI UTASÍTÁSOK AZ ELS? DUNAG?ZHAJÓZÁSI TÁRSASÁGNÁL A Levente Egyesület és vasasi futball (1922-1923)
Kulturális élet a 19. század végén és a 20. század elején, Vasason DÉDAPÁNK EMLÉKE
ANTON KOS Orechovlje, 1853 − ? , Pécs „Házaszsellér” apától és zsellérlány anyától született Krajnában, testvéreir?l nem tudunk semmit. Húszévesen katonai szolgálatba állt, az 5. cs. k. Krajnai-Tengermelléki Honvéd-Lövész Ezred 19. Táborivadász Zászlóaljában 10 évet, 2 hónapot és 29 napot, mint vadász, majd a 25. zászlóaljban 2 évet, mint lövész közkatona szolgált. (Obsit-levele birtokomban van, szobám falán függ.) Leszerelését követ?en kivándorolt Pécsre. Kenyérkeres? munkásságáról, életének folyásáról, utolsó éveir?l és haláláról sajnos nincsenek ismereteink. Az új hazát a betelepült a pécsi DGT kolónián megtalálta, ott sikeresen családot alapított, amely máig népes számban viseli az id?közben megmagyarosított nevét. Mégis úgy t?nik, ? már kés?i korában érkezett új hazájába ahhoz, hogy be tudjon illeszkedni a pécsi bányászok különösen nehéz világába. Sajnos nincs tudomásunk arról, hogy hány évig dolgozott a bányában, de nem lehetett túl sikeres, mert úgy tudom, városi utcasepr?ként végezte. Ebben sok minden szerepet játszhatott, amit már nem tudunk tisztázni (baleset, betegség, alkohol, stb.). Amikor még tisztázni lehetett volna mindezt, nem érdekelt, ma meg már nincs kit?l megkérdezni. Eddig is feltételeztük azonban, hogy talán figyelemreméltóbb egyéniség lehetett a róla ránk maradt emlékfoszlányoknál. Az alábbiakban kísérletet teszünk a köd csökkentésére, ismereteink pótlására.
 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek