Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alapítvány támogatói

Az alapítvány fotámogatói az elsõ három évben a Pannonpower Rt., a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. és a Mecsekérc Rt. voltak, és részben maradtak is a Mecseköko Zrt.-vel kiegészülve. Késõbb bekapcsolódtak az illetékes pécsi településrészi önkormányzatok, kisebb támogatást adtak a környezõ települések egy részének önkormányzatai is. Magánszemélyek kisebb adományokkal és adójuk 1 %-ának felajánlásával folyamatosan támogatták az alapítvány célkitûzéseit.
A legjelentõsebb alapítványi vállalkozást, a Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmû megvalósítását 43 jogi- és másfélszáz magánszemély pénzadományai tették lehetõvé, és jelentõs közremuködõ segítséget nyújtott több gazdasági társaság.
Több projectünkhöz Pécs város önkormányzatától és a Magyar Bányászati Hivataltól valamint NCA pályázaton pályázati támogatást sikerült elnyerni.
Az alapítvány a támogatásokat kizárólag a projectek megvalósítására fordítja, mert a szervezésben, kivitelezésben részvevõ (kis számú) tagjai munkájukat kizárólag társadalmi munkában végzik.

További tervek:

Folytatni kívánjuk mindazokat a programokat, amelyeket megkezdtünk (emlékhelyek megjelölése, oralhistory-kutatás, stb.).
A közeljövõben könyvet kívánunk kiadni a bányák építőtevékenységének Pécs városképére gyakorolt hatásáról.
A Pécsi Szemlében folytatjuk írásaink megjelentetését, és a 2004-2007.-ben megjelent bányászati jellegû írások gyûjteményes kiadását tervezzük.
Emléktáblát kívánunk állítani 2007-2008.-ban a pécsi Hõsök terén a szabolcsi bányákban hosi halált halt bányászok neveinek megörökítésével, és hozzájárulunk a bányamentõ emlékmû felállításához, valamint tervezzük a pécsújhegyi üzem tevékenységét megörökítõ táblákmegvalósítását.

Munkánk eredményei azonos módon függnek az anyagi feltételektol és a megvalósításban szerepet vállalók számától, akaratától, erejétõl. Az utóbbiakban nem lesz hiány, reméljük az anyagiak is meglesznek.

A további céljainak megvalósításához kéri az alapítvány eddigi és remélhetõ új támogatói anyagi segítségét.

Bankszámlaszámunk: 10918001-00000014-89420004

Rét u. 23. sz. alatti irodánkban kedden és pénteken délelőtt, szerdán délután megtalálhatók vagyunk. (Irodánkban a céljainkat támogatni szándékozó magánszemélyeknek csekket tudunk adni, és korlátozott számban korábbi kiadványaink is megtalálhatók.)

 
 
 
 
 
 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek