Emlékjeleinkbõl:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ - Pécs és környéke

 
TARTALOM
A könyv fejezetei
formátumban tölthetõk le
 
 
Bevezetés (Szirtes Béla)  
 
1. Belváros és Uránváros (Mendly Lajos)  
       Általános ismertetés 13
1.1.  Mecseki Bányászattörténeti Kiállítás és Könyvtár, Rét u. 23.
1.2.  Földalatti Bányászati Múzeum, Káptalan u. 3.
1.3.  A hajdani DGT székház, Mária u. 9.
1.4.  Kétnyelvû emléktábla a DGT székház történetérõl, Mária u. 9.
1.5.  Jarosláv Jicínský emléktáblája, Mária u. 9.
1.6.  A Mohács-Pécsi Vasút emléktáblája az egykori székház falán, Mária u. 7.
1.7.  A Pécsi Bányakapitányság épülete és Berks Péter emléktáblája,J ózsef A. u. 5. –        Rét u. 23. sarok
1.8.  Vadász Elemér emléktáblája, Rákóczi út 28.
1.9.  A Mecseki Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmû Pécsett az Ágoston        téren
1.10. Bányász toronyzene az Ágoston téri rk. templom tornyáról.
1.11. Ércbányász szobor, Esztergár L. u. 19.
1.12. Uránbányászati emléktábla, Esztergár L. u. 19.
1.13. Bányász toronyzene, Esztergár L. u. 19.
 
2. Pécsbánya (Pálfy Attila)  
       Általános ismertetés
       A Lámpásvölgyi városi bányák
2.1.  Gyula aknai segédtáró emlékköve
2.2.  Gyula akna emléköve
2.3.  A Felsõ táró emlékköve
2.4.  A Légfeltörés emlékköve
2.5.  Az Északi táró emlékköve
       A külszíni fejtés területe
       A gesztenyési dombhát emlékei
2.6.  Bányász toronyzene a rk. Szent Flórián templom tornyából
       Bányász emlékpark (Gesztenyés u.)
2.7.  Bányász szobor
2.8.  Tárók emléktáblája
2.9.  Függõleges aknák emléktáblája
2.10. Tájékoztató tábla az aknák, tárók helyszínérõl
2.11. A pécsbányai szénbányákban életüket vesztettek emléktáblája
2.12. Társulati kaszinó, kultúrház, ma iskola és az „Ezeréves Gesztenyefa”emlékköve
2.13. Koch ház, Gesztenyés u. 13.
2.14. Az egykori DGT irodaház, Gesztenyés u. 4.
2.15. Tûzoltószertár a régi templom helyén, Debreceni Márton u. 29.
2.16. Volt rendõrkirendeltség, ma civil közösségek háza, Debreceni Márton u.
2.17. Iskola, Debreceni Márton u. 24.
2.18. A Bányaiskola emléktáblája az iskola helyén álló óvoda falán, Sétatér u. 5.
        Káposztásvölgy
2.19. Schroll akna emlékköve
2.20. Károly akna aknaháza, Károly tér 3.
2.21. Gróf Széchenyi István akna tornya és bányaháza
2.22. Emléktábla a volt bányakórház falán
 
3. SZABOLCS (Mendly Lajos)  
       Általános ismertetés
3.1.  Bányász és Háborús Hõsök Emlékmûve, Hösök tere
3.2.  Szabolcsi aknák és tárók emléktáblája, Hõsök tere
3.3.  A szabolcsi szénbányákban életüket vesztettek emléktáblája, Hõsök tere
3.4.  Bányász munkásmozgalmi mártírok emlékmûve, Hõsök tere
3.5.  Szent Borbála oltárkép a szabolcsi r.k. templomban, Szabadságharc u. 7.
3.6.  Bányász toronyzene a szabolcsi rk. templomtoronyból, Szabadságharc u. 7.
3.7.  Szabolcsi bányák emlékköve a szabolcsi templomkertben
3.8.  Világháborús hosi halottak emlékmuve a szabolcsi templomkertben
3.9.  Bányász mártírok emlékmûve, Csertetõ
3.10. Szent István akna tornya és épületei
3.11. A Ferenc József (Béke) aknai emlékkõ
3.12. Az István III. aknai befejezetlen üzemudvar, Józsefháza
3.13. Szabolcsi bányászati és helytörténeti kiállítás, Komlói u. 98.
 
4. SOMOGY (Pálfy Attila)  
       Általános ismertetés 87
4.1   Rücker aknai emlékkõ
4.2.  A Henrik tárói bányaház emlékköve a somogyi iskolakertben
4.3.  Henrik táró bejárata a somogyi iskolakertben
4.4.  Josefi n táró bejárata
4.5.  Emléktábla a somogyi húsfüstölõ falán.
4.6.  Tájékoztató tábla az aknák, tárók helyszínérõl.
4.7.  Történeti áttekintõ tábla
4.8.   Bányász toronyzene és Helytörténeti Gyûjtemény, Kodály Zoltán Mûvelõdési         Ház
4.9.   A somogyi szénbányákban életüket vesztettek emléktáblája a temetõben
4.10. Világháborús hõsi halottak emlékmûve a somogyi templomkertben
4.11. Szent Borbála szobor a somogyi r.k. templomban
4.12. Helytörténeti Kiállítás, Búzakalász u. 3.
4.13  Somogy millenniumi emlékmûve Hõsök kertjében
 
5. VASAS (Biró József)  
       Általános ismertetés
5.1.  Thommen (Petõfi ) aknai szállítógépház emléktáblája a volt üzemudvaron a        gépház falán
5.2.  Vasbányászati emlékkõ, Szövetkezet utca
5.3.  Két Szent Borbála szobor és bányász emléktárgyak a r.k. templomban
5.4.  A vasasi szénbányákban életüket vesztett helyi lakosok emléktáblája a r.k.        templom falán
5.5.  Elsõ világháborús hõsi halottak emléktáblája a templom falán
5.6.  Második világháborús hõsi halottak emléktáblája a templom falán
5.7.  Bányász toronyzene a r.k. templom tornyából
5.8.  Bányász szobor a Bányászotthonnál lévõ emlékparkban
5.9.  Vasasi bányák emléktáblája a Bányászotthonnál lévõ emlékparkban
5.10. Vasasi tárók emléktáblája a Bányászotthonnál lévõ emlékparkban
5.11. Wiesner akna emlékköve a Bányászotthonnál lévõ emlékparkban
5.12. Tájékoztató tábla az aknák, tárók helyszínérõl a Bányászotthonnál lévõ         emlékparkban
5.13. Bányászotthon emléktáblája az épület falán
5.14. Bányásztörténeti bemutató szoba a Bányászotthonnál lévõ emlékparkban
5.15. Szent Borbála emlékpark a Bányászotthon mellett
 
6. PÉCSÚJHEGY (Pusztafalvi Gábor)  
      Általános ismertetés
6.1. Az egykori Pécsújhegyi Erõmû épülete
6.2. A pécsiújhegyi üzem irodaháza és a szénszállító vasúti mozdonyszín
6.3 Tábla az üzemben életüket vesztettek emlékére az irodaház
      északnyugati oldalán
6.4. Két üzemi háborús áldozat emléktáblája az irodaház délnyugati
      oldalán
 
7. A KELETI VÁROSRÉSZ (Schaller Károly)  
      Általános ismertetés (térkép)
7.1. A Mohács-Pécsi Vasút emléktáblája a Zsolnai V. út és a Bányavasút u.       keresztezõdésében
7.2. Szent Borbála szobor a Schroll József u.-ban
7.3. Az újhegyi üzemek I.- II. emléktáblái a Schroll J. u.-ban
7.4. Bányamentõ szobor, Komját A. u.
7.5. Bányász toronyzene a Gandhi Gimnázium, (a volt Bányaigazgatóság) épületérõl,       Komját A. u.
7.6. Emléktábla a hajdani Stefánia Szövetség (Zöld Kereszt) helyiségén, Gábor u. 15.
7.7. A meszesi víztorony, Hársfa út
7.8. A bányaló szobra
 
8. KÕVÁGÓSZÕLÖS (Sallay Árpád)  
    (Társszerzõk: Berta Zsolt, Keresztény Zsolt, Kulcsár László,     Varga Mihály)
       Általános ismertetés
       Uránbánya I. sz. bányaüzem rövid története
8.1.  I. sz. Bányaüzem Kutató akna emlékköve
8.2.  I. sz. Bányaüzem Szállító akna tornya és emléktáblája
8.3.  Bányász toronyzene a r.k. templom tornyából
8.4.  Uránbányászati Kiállítás és hõsi halottak emléktáblája
8.5.  Tájékoztató tábla az Újtelepen
       Uránbánya III. sz. Bányaüzem rövid története
8.6.  III. sz. Bányaüzem Északi táró
8.7.  III. sz. Bányaüzem Keleti táró
       Uránbánya IV. sz. Bányaüzem rövid története
8.8.  IV. sz. Bányaüzem Szállító aknai emlékkõ
8.9.  IV. sz. Bányaüzem Nyugati légaknai emlékkõ
8.10. IV. sz. Bányaüzem IV/A légaknai emlékkõ
        Uránbánya Ércdúsító Üzem rövid története
8.11. Ércdúsító Üzem emléktáblája az irodaház falán
8.12. Ércdúsító Üzem zagytározó emlékkõ
 
9. BAKONYA (Sallay Árpád)   
    (Társszerzõk: Keresztény Zsolt, Németh Gábor)
      Általános ismertetés
      Uránbánya II. sz. Bányaüzem rövid története
9.1. II. sz. Bányaüzem Szállító akna emlékkõ
9.2. Uránbányász emlékkõ a település emlékparkjában
9.3. Bányász toronyzene a rk. templom tornyából
 
10. KÕVÁGÓTÖTTÖS (Sallay Árpád)   

     (Társszerzõ: Németh Gábor)

        Általános ismertetés
        Uránbánya V. sz. Bányaüzem rövid története
10.1. V. sz. Bányaüzem Szállító akna emlékkõ
10.2. V. sz. Bányaüzem légakna emlékkõ
10.3. Uránbányász emlékkõ a településen
10.4. Bányász toronyzene a rk. templom tornyából
 
11. CSERKÚT (Sallay Árpád)  
     (Társszerzõ: Ulrich Károly)
        Általános ismertetés
11.1. Uránbányász emléktábla a községháza falán
11.2. Bányász toronyzene a r.k. templom tornyából
 
12. BÁNYÁSZ LAKÓTELEPEK, VÁROSRÉSZEK, KÖZTERÜLETEK  
     (Biró József, Pusztafalvi Gábor, Sallay Árpád)
12.1. Bányász lakótelepek, városrészek
12.2. Közterületek bányász elnevezéssel
 
PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK (Szirtes Béla)  
 
PÉCS MINE STROLLS AND MINING MEMORIALS (Béla Szirtes)  
 
 
Irodalomjegyzék  
 
 
Támogatók:
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Mecsekérc Zrt.
Mecsek-Öko Zrt.
WildHorse Energy Hungary Kft.

Szerzõk:
Berta Zsolt, Biró József, Keresztény Zsolt, Kulcsár László, Mendly Lajos, Németh Gábor, Pálfy Attila, Pusztafalvi Gábor, Sallay Árpád, Schaller Károly, Szirtes Béla, Ulrich Károly, Varga Mihály

Szerkesztették:
Biró József, Sallay Árpád, Szirtes Béla

Irodalmi szerkesztõ:
Szirtes Gábor

Könyvterv:
Erõss Zsolt

Angol fordítás:
Sinkovits Balázs

Térképek:
Biró József, Erõss Zsolt, Mendly Lajos, Pálfy Attila, Pusztafalvi Gábor, Rábay Andor, Sallay Árpád, Schaller Károly, Szirtes Béla

Fotók:
Biró József
Mecsekérc fotóarchívuma
Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány fotóarchívuma
Rábay Ottó
Szirtes Béla
 
 
Megjelenik a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány kiadásában,
a Pannónia Könyvek szerkesztõségének gondozásában.
Felelõs kiadó: Sallay Árpád
A szerkesztõség vezetõje: Szirtes Gábor
 
 
 
 
 
 
Könyvboritóink:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránk maradt
emlékek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GlobusNet szoftverek